Quan sát hình 6, thảo luận: Trong các vị trí A, B, C, D trên hình. Vị trí nào Bắc bán cầu đang là mùa xuân, hạ, thu, đông? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát và thảo luận

Quan sát hình 6:

Thảo luận: Trong các vị trí A, B, C, D trên hình. Vị trí nào Bắc bán cầu đang là mùa xuân, hạ, thu, đông? Vì sao?

Bài làm:

  • Vị trí A: mùa xuân
  • Vị trí B: mùa hạ
  • Vị trí C: mùa thu
  • Vị trí D: mùa đông

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN