Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 3, 4. Ở địa phương em có hiện tượng đó không? Người và gia súc phóng uế bừa bãi có tác hại gì?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát và thảo luận

  • Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 3, 4.

  • Ở địa phương em có hiện tượng đó không?
  • Người và gia súc phóng uế bừa bãi có tác hại gì?

Bài làm:

  • Quan sát hình 3, 4 em thấy hiện tượng phóng uế bừa bãi của người và súc vật như vậy không đúng là làm mất vẻ đẹp cảnh quan làng quê, đô thị.
  • Ở địa phương em vẫn thi thoảng xảy ra hiện tượng đó.
  • Người và gia súc phóng uế bừa bãi có tác hại là làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm. Nó gây ra mùi hôi thối và nhiều mầm bệnh cho con người.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN