Soạn giản lược bài câu ghép

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài câu ghép giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Tìm câu ghép

a. U van Dần, u lạy Dần!

-> Nối bằng dấu phẩy

Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ!

-> Nối bằng dấu phẩy

Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không.

-> Nối bằng dấu phẩy

Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy.

-> Nối bằng quan hệ từ “nếu”

b. Tất cả đều là câu ghép

-> Câu 1: Nối bằng cặp từ hô ứng “…chưa…đã”

-> Câu 2: Nối bằng quan hệ từ “giá”

c. Tôi lại im lặng cuối đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay.

-> Nối bằng dấu hai chấm, dấu phẩy

d. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá.

-> Nối bằng cặp quan hệ từ “nên…bởi vì”

Câu 2: Đặt câu:

 • Vì trời mưa nên chúng tôi không đi cắm trại
 • Nếu tôi chăm chỉ học tập thì bố mẹ sẽ cho về quê chơi
 • Tuy gia đình gặp khó khăn nhưng Lan vẫn cố gắng học tập tốt
 • Không những Lan học giỏi mà bạn ấy còn chơi thể thao hay.

Câu 3: Chuyển câu ghép vừa đặt thành câu ghép mới:

 • Vì trời mưa, chúng tôi không đi chắm trại
 • Bố mẹ sẽ cho về quê chơi nếu tôi chăm chỉ học tập
 • Tuy gia đình gặp khó khăn, Lan vẫn cố gắng học tập tốt
 • Không những Lan học giỏi, bạn ấy còn chơi thể thao hay.

Câu 4: Đặt câu

 • Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất
 • Mẹ bảo sao, nó làm vậy
 • Mẹ càng la, nó càng lì.

 • 1 lượt xem