Soạn giản lược bài chữa lỗi về quan hệ từ

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài chữa lỗi về quan hệ từ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Thêm quan hệ từ:

 • Nó chăm chú nghe kể câu chuyện từ đầu đến cuối.
 • Con xin báo một tin vui để cha mẹ vui lòng

Câu 2: Thay quan hệ từ sai là:

Quan hệ từ saiThay quan hệ từ
Vớinhư
tuymặc dù
... bằng ... bằng....... về .... về...

Câu 3: Chữa lại cho hoàn chỉnh:

 • Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
 • câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
 • Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4:

 • Những câu dùng đúng quan hệ từ: a, b, d, h
 • Những câu dùng chưa đúng quan hệ từ:c, e, g, i
 • Các câu sai có thể sửa như sau:
  • Câu c. bỏ từ "cho"
  • Câu e. Sửa lại cụm từ "bản thân của mình"
  • Câu g. bỏ từ "của"
  • Câu i. bỏ từ "giá", sửa lại "Trời mà mưa, con đường này sẽ rất trơn".

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021