Soạn giản lược bài từ đồng âm

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài từ đồng âm giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

 • Thu (1): mùa thu thu (2): thu tiền
 • cao (1): cao thấp cao (2): cao hổ
 • ba (1) : thứ ba ba (2) : ba mẹ
 • tranh (1): lều tranh tranh (2): tranh ảnh
 • sang (1): sang sông sang (2): giàu sang
 • nam (1): phương nam nam (2): nam nữ
 • sức (1): sức lực sức (2): đồ trang sức
 • nhè (1): nhè trước mặt nhè (2): khóc nhè
 • tuốt (1): đi tuốt tuốt (2): tuốt lúa
 • môi (1): đôi môi môi (2): môi giới

Câu 2:

Nghĩa của từ "cổ" là:

 • Cổ (1): Bộ phận nối liền thân và đầu của người hoặc động vật.
 • Cổ (2): Bộ phận gắn liền cánh tay và bàn tay, ống chân và bàn chân.
 • Cổ (3): Bộ phận gắn liền giữa thân và miệng của đồ vật

Từ đồng âm với từ "cổ" là: cổ đại, cổ đông

 • Cổ đại: thời đại xa xưa nhất trong lịch sử
 • Cổ đông: người có cổ phần trong một công ty

Câu 3: Đặt câu:

 • Sau bữa cơm, cả gia đình ngồi vào bàn để bàn bạc chuyến du lịch sắp tới
 • Những chú sâu luôn ẩn mình sâu trong những kẽ lá
 • Năm học này lớp em có năm bạn đạt danh hiệu xuất sắc.

Câu 4:

 • Anh chàng gian dối láu cá trong câu chuyện đã sử dụng biện pháp đồng âm, để âm mưu không trả lại cái vạc cho người hàng xóm.
 • Nếu xử kiện, cần đặt từ vạc vào ngữ cảnh cụ thể để chỉ cái vạc là một dụng cụ chứ không phải là con vạc ở ngoài đồng thì anh chàng kia chắc chắn sẽ chịu thua.

 • 1 lượt xem