Soạn giản lược bài từ Hán Việt

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài từ Hán Việt giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm:

 • Hoa (1): bộ phận của cây
 • Hoa (2): đẹp
 • Phi (1): bay
 • Phi (2): không
 • Phi (3): vợ vua
 • Tham (1): ham muốn
 • Tham (2): góp, dự
 • Gia (1): nhà
 • Gia (2): thêm vào

Câu 2: Những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bại là:

 • Quốc: quốc gia, cường quốc, quốc tế,...
 • Sơn: sơn hà, giang sơn, sơn cước, ...
 • Cư: cư trú, an cư, cư dân, ....
 • Bại: thất bại, đại bại, bại tướng,....

Câu 3: Xếp vào nhóm thích hợp:

 • Yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu hình, phát thanh, phóng hỏa, bảo mật.
 • Yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi.

Câu 4:

5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau
bạch mã, hoàng tử, thiên long, thạch mã, góa phụhuyết hồng, tứ sắc, tam giác, bất tử, vô ý

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021