Soạn giản lược bài liên kết trong văn bản

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài liên kết trong văn bản giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Sắp xếp theo đúng thứ tự như sau:

  • (1) Một quan chức của thành phố...
  • (4) "Ra khỏi đây, các con ạ,...
  • (2) Và ông đưa tay chỉ về phía...
  • (5) Nghe lời kêu gọi cảm động, ...
  • (3) Các thầy, các cô đều đứng dậy...

Câu 2: Đoạn văn trong bài chưa có tính liên kết vì ở câu (1) có nói đến “lúc người còn sống” tức là hiện tại mẹ đã mất. Nhưng ở các câu (2), (3), (4) nội dung lại nói đến khi mẹ còn sống.

Câu 3: Điền vào chỗ chấm như sau: bà – bà – cháu – Bà – bà – cháu - Thế là.

Câu 4: Hai câu văn bị tách ra khỏi đoạn sẽ bị lỏng lẻo vì câu (1) nói về người mẹ, câu (2) nói về người con, hai câu không có tính liên kết.

Câu 5: Vai trò của liên kết trong văn bản:

  • Giúp câu văn, đoạn văn không bị rời rạc, các ý trong bài văn không bị lộn xộn.
  • Giúp người đọc, người nghe hiểu được người viết đang muốn nói đến chuyện gì.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021