Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?

Bài làm:

Câu 4:

  • Đột biến cấu trúc nST thường là hỏng các gen, làm mất cân bằng gen và tái cấu trúc lại các gen trên NST

=> do đó, nó thường gây hại thậm chí gây chết cho thể đột biến

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12