Theo em thì chú chó nuôi trong nhà có trao đổi thông tin với chủ hay không, nếu có thì nó làm cách nào để diễn đạt và biểu thị thông tin?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Theo em thì chú chó nuôi trong nhà có trao đổi thông tin với chủ hay không, nếu có thì nó làm cách nào để diễn đạt và biểu thị thông tin?

Bài làm:

Theo em thì chú chó nuôi trong nhà vẫn trao đổi thông tin với chủ.

Cụ thể nó sẽ diễn đạt và biểu thị thông tin bằng cách:

  • Mỗi lần chủ đi làm về nó thường chạy ra cổng vẩy đuôi, liếm láp thể hiện sự vui mừng
  • Mỗi khi có người lạ đến nó sủa để báo hiệu với chủ nhà có khách.
  • .................
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải VNEN tin học 6