Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và trả lời câu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 75 Ngữ văn 9 tập 2

Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và trả lời câu:

Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:

- Vô ăn cơm!

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:

- Cơm chín rồi!

Anh cũng không quay lại.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Bài làm:

  • Câu chứa hàm ý: - Cơm chín rồi!
  • Hàm ý: Ông vô ăn cơm!

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021