Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyển “Một ngày và một năm” biết rằng:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyển “Một ngày và một năm” (sgk trang 54) biết rằng:

  • Ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là x hay s
  • Ô số 2 chứa tiếng có vần là ưc hay ưt

Bài làm:

Một ngày và một năm

Men-xen là một hoạ (1) sĩ trứ danh của nước (2) Đức được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là ngưòi ta tranh nhau mua.

Có một hoạ sĩ trẻ nói với ông:

- Ngài thật là một người (1) sung sướng. Còn tôi, không hiểu (1) bức tranh rất khó bán. Nhiều (2) bức tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một nắm vẽ một (2) bức tranh, rồi bán nó trong một ngày.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021