Giải bài 28C: Ôn tập 3

  • 1 Đánh giá

Giải bài 28C: Ôn tập 3 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi: Tìm nhanh 10 từ có tiếng "dũng"

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
M. Khuất phục tên cướp biểnCa ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn, khiến hắn phải khuất phục

- Bác sĩ Ly

- Tên cướp biển

..............

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc bài văn: Chiếc lá (trang 113 sgk)

5. Dựa vào nội dung bài “chiếc lá”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

(1) Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?

a. Chim sâu và bông hoa.

b. Chim sâu và chiếc lá.

c. Chim sâu, bông hoa và chiếc lá.

(2) Vì sao bòng hoa biết ơn chiếc lá?

a. Vì lá suốt đời chỉ là một chiếc là bình thường.

b. Vì lá đem lại sự sống cho cây.

c. Vì lá có lúc biến thành mặt trời.

(3) Câu chuvện muốn nói với em điều gì?

a. Hãy biết quý trọng những người bình thường.

b. Vật bình thường mới đáng quý.

c. Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

(4) Trong câu Chim sâu hỏi chiếc lá, sự vật nào được nhân hóa?

a. Chỉ có chiếc lá được nhân hóa.

b. Chi có chim sâu được nhân hóa.

c. Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa.

(5) Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào dưới đây?

a. nhỏ nhắn b. nhỏ xinh c. nhỏ bé

(6) Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đả học?

a. Chỉ có câu hỏi, câu kể.

b. Chĩ có câu kể, câu khiến.

c. Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

(7) Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

a. Chỉ có kiểu câu kể Ai làm gì?

b. Có hai kiểu câu kể Ai làm gì?, Ai thế nào?

c. Có cả ba kiểu câu kể Ai làm gi?, Ai thế nào?, Ai là gì?

(8) Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất binh thường là:

a. Tôi b. Cuộc đời tôi c. Rất bình thường

=> Xem hướng dẫn giải

7. Cho hai đề bài sau:

Đề 1. Tả một đồ vật em thích.

Đề 2. Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả.

Em hãy chọn một đề bài:

a. Viết lời mở bài theo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp.

b. Viết đoạn văn tả một bộ phận của đồ vật hoặc của cây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021