Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 9). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 9

Câu 1: Cho các đa thức F(x) = và Q(x) = $5x^{2}-6x-\frac{1}{3}$

a. Tính F(x) - Q(x)

b. Tìm nghiệm của F(x) - Q(x)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thu gọn đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức đó:

(với a là hằng số khác 0 và x, y là tham số)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cho hàm số

a. Tính khi $x= -2$

b. Tìm biết $f(x) = 51$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Chứng tỏ giá trị của đa thức

luôn không âm với mọi giá trị x, y

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC có AB= 6cm, AC= 12cm, BC= 15cm

a. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông

b. Vẽ trung tuyến AM. Từ M vẽ MH vuông góc với AC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH. Chứng minh

c. Gọi G là giao điểm của BH và AM. Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh I, G, C thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021