Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ sgk Vật lí 9 trang 116

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 116 Sgk Vật lí lớp 9

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ - sgk Vật lí 9 trang 116

Bố trí thí nghiệm như hình 43.2.

Cả vật và màn đều được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 12cm

a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự

C1. Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển mà ra xa thấu kính cho đến khi xuất hiện ảnh rõ nét của vật trên màn, đó là ảnh thật. Ảnh thật cùng chiều hay ngược chiều so với vật ?

C2. Dịch vật vào gần thấu kính hơn. Tiến hành thí nghiệm như trên, có thu được ảnh trên màn nữa không ? Ảnh thật hay ảo ? Ảnh cùng chiều hay ngược chiều với vật ?

Bài làm:

C1. Ảnh thật ngược chiều với vật.

C2. Dịch vật lại gần thấu kính hơn, vẫn thu được ảnh thật ngược chiều với vật

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9