Trả lời câu hỏi: Khi gặp cháy, em cần làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc và trả lời

Trả lời câu hỏi: Khi gặp cháy, em cần làm gì?

Bài làm:

Khi gặp cháy, em cần phải chạy ra xa nơi có cháy, vừa chạy vừa hô to để mọi người biết. Khi chạy ra đến vùng an toàn, em liền gọi điện ngay cho 114 để dập cháy.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN