Trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là

 • A. chính sách xã hội cơ bản.
 • B. đường lối kinh tế trọng điểm.
 • C. chủ trương xã hội quan trọng.
 • D. giải pháp kinh tế căn bản

Câu 2: Phân bố dân cư là gì?

 • A. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực
 • B. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.
 • C. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
 • D. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

Câu 3: Sau 3 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A đã góp phần thực hiện phương hướng nào đưới đây của chính sách giải quyết việc làm?

 • A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
 • B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
 • C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn
 • D. Giải quyết việc làm ở nông thôn

Câu 4: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

 • A. Nâng cao đời sống của nhân dân
 • B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
 • C. Nâng cao vai trò của gia điình
 • D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số

Câu 5: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:

 • A. sớm ổn định quy mô, cơ câu dân số và phân bố dân cư hợp lí.
 • B. sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên.
 • C. sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số.
 • D. sớm ổn định mức tăng tự nhiên và sự kiềm chế xã hội.

Câu 6: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

 • A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • B. Nâng cao chất lượng dân số
 • C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình
 • D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số

Câu 7: Nội dung nảo dưới đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

 • A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí.
 • B. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
 • D. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên.

Câu 8: Muốn có quy mô, cơ cấu dân sô và phân bô dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải

 • A. có chính sách dân số đúng đắn.
 • B. khuyến khích tăng dân số.
 • C. giảm nhanh việc tăng dân số
 • D. phân bố lại dân cư hợp lí.

Câu 9: Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

 • A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước.
 • B. đầu tư cho phát triển bền vững.
 • C. cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội.
 • D. yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây đúng với tình hình việc làm hiện nay ở nước ta

 • A. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động
 • B. Tỉ lệ thất nghiệp thấp
 • C. Thiếu việc làm cho người lao động ở thành phố lớn
 • D. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thông và thành thị

Câu 11: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

 • A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
 • B. cung cấp các phương tiện tránh thai.

 • C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
 • D. cung cấp các dịch vụ dân số.

Câu 12: Để có thể vay được 50 triệu đồng cho việc đầu tư chăn nuôi, cán bộ tín dụng của ngân hàng X đã gợi ý bồi dưỡng cho anh ta 5 triệu đồng. Nếu là anh H, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

 • A. Im lặng cho qua vì mình đang cần vốn
 • B. Tìm cách vay ngoài với lãi suất cao hơn.
 • C. Tố cáo hành vi của B với cơ quan chức năng.
 • D. Không vay, không chăn nuôi nữa.

Câu 13: Sau 5 năm được chính quyền địa phương cho vay vốn để sản xuất và đào tạo nghề, gia đình M đã vươn lên làm giàu. Gia đình M đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?

 • A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
 • B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
 • C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn
 • D. Giải quyết việc làm ở nông thôn.

Câu 14: Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

 • A. Đồng ý với ý kiến của anh K,
 • B. Đồng ý với ý kiến của chị vợ để nuôi dạy con cho tốt.
 • C. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không.
 • D. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại. .

Câu 15: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?

 • A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số
 • B. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số
 • C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình
 • D. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia điình

Câu 16: Dù mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 nhưng đã có người yêu nên H định bỏ học để cưới chồng. Nếu em là bạn của H thì em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên H?

 • A. Không quan tâm, vì tình yêu là chuyện riêng tư không nên xen vào.
 • B. Khuyên H đi theo tiếng gọi của tình yêu.
 • C. Khuyên H cưới, nhưng chưa sinh con và tiếp tục đi học.
 • D. Khuyên H tập trung cho học tập, không nên bỏ học để cưới chồng.

Câu 17: M cho rằng hoạt động ngoại khoá của trường về sức khỏe sinh Sản vị thành niên là vô bổ, không thực tế. Nếu là bạn của M, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

 • A. Nghe theo chính kiến của M.
 • B. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
 • C. Khuyên M tham gia vì đó là hoạt động giáo dục của nhà trường.
 • D. Chê bai M về suy nghĩ đó.

Câu 18: Gia đình bạn A có hai chị em gái nên bố mẹ bạn muốn có them con trai. Theo em, bạn A nên chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân ?

 • A. Góp ý, động viên bố mẹ chấp hành chính sách dân số
 • B. Không quan tâm vì đó là chuyện của bố mẹ
 • C. Khuyến khích bố mẹ sinh thêm em
 • D. Thông báo cho chính quyền địa phương

Câu 19: Gia đình ông N là hộ nghèo lại cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ông N quyết định sử dụng nguồn vốn đó để sửa sang lại nhà cửa, nếu là con ông N em sẽ

 • A. đồng ý với việc làm của bố vì có nhà đẹp để ở.
 • B. không quan tâm vì đó là việc làm của người lớn.
 • C. bàn với bố nên đầu tư số tiền vào việc sản xuất kinh doanh.
 • D. xin luôn số tiền đó để mua xe máy đi.

Câu 20: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Q thường xuyên thực hiện giao ban với cán chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến dộng về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số?

 • A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dân số
 • B. Nâng cao vai trò của cán bộ dân số
 • C. Tăng cường công tác lãnh đạo , quản lí đối với công tác dân số
 • D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm


Trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P2)
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021