Trắc nghiệm địa lí 9: Sự phân hóa lãnh thổ (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm đại lí 9: Sự phân hóa lãnh thổ (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh?

 • A. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.
 • B. chăn nuôi lợn, trâu, bò, nuôi trồng thủy sản.
 • C. chăn nuôi lợn, gia cầm, đánh bắt thủy sản, bò sữa.
 • D. nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, bò thịt

Câu 2: Khí hậu Đông Nam Bộ có đặc điểm nổi bật là

 • A. nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • B. cận nhiệt đới gió mùa.
 • C. cận xích đạo nóng ẩm.
 • D. ôn đới lục địa.

Câu 3: Đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc là:

 • A. núi cao, cắt xẻ mạnh.
 • B. gồm các cao nguyên xếp tầng.
 • C. núi thấp và trung bình.
 • D. đồng bằng rộng lớn.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm ngành công nghiệp Đông Nam Bộ?

 • A. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh.
 • B. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng.
 • C. Cơ cấu sản xuất đa dạng nhưng chưa cân đối.
 • D. Một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển.

Câu 5: Dạng địa hình thuận lợi cho phát triển mô – hình nông lâm kết hợp, chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò) ở Bắc Trung Bộ là

 • A. đồng bằng ven biển.
 • B. núi cao.
 • C. gò đồi.
 • D. cao nguyên badan.

Câu 6: Trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất Đông Nam Bộ và cả nước là

 • A. Vũng Tàu.
 • B. Hà Nội.
 • C. TP. Hồ Chí Minh
 • D. Hải Phòng.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng của Trung du và miền núi Bắc Bộ bị suy thoái là

 • A. Hiện tượng cháy rừng.
 • B. Đất đai bị suy thoái, thiếu nước vào mùa khô.
 • C. Phát triển thủy điện.
 • D. Nạn du canh, du cư

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.
 • B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước.
 • C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn tập trung ở các ngư trường.
 • D. Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản.

Câu 9: Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa không phải do nguyên nhân nào sau đây?

 • A. sự đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước.
 • B. khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.
 • C. địa hình thấp và bằng phẳng
 • D. diện tích đất nông nghiệp lớn.

Câu 10: Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với khu vực nào sau đây?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • B. Vịnh Bắc Bộ.
 • C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • D. Bắc Trung Bộ.

Câu 11: Tỉnh có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

 • A. Kiên Giang.
 • B. Cà Mau.
 • C. Hà Tiên.
 • D. Long Xuyên

Câu 12: Lũ ở vùng Bắc Trung Bộ thường lên rất nhanh chủ yếu do:

 • A. nhiều con sông lớn, lương mưa lớn quanh năm.
 • B. sông ngòi ngắn, dốc kết hợp mưa lớn tập trung.
 • C. vùng đồng bằng có địa hình thấp trũng, khó thoát nước.
 • D. sông ngòi có dạng lông chim nên nước ở các nhánh sông tập trung nhanh.

Câu 13: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, nguyên nhân chủ yếu vì

 • A. Có thế mạnh về nguồn lao động dồi dào, không yêu cầu trình độ cao.
 • B. Nguyên liệu phong phú từ sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp.
 • C. Nhu cầu tiêu thụ lớn của thị trường trong và ngoài nước.
 • D. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển.

Câu 14: Ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là

 • A. góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
 • B. kiểm soát lũ cho Đồng bằng sông Hồng.
 • C. phát triển du lịch.
 • D. nuôi trồng thủy sản nước mặn.

Câu 15: Các ngành công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là

 • A. chế biến nông - lâm sản và khai thác khoáng sản.
 • B. cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.
 • C. chế biến nông – lâm sản và thủy điện.
 • D. chế biến thực phẩm và thủy điện

Câu 16: Ngành chăn nuôi bò có điều kiện phát triển ở khu vực nào của duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. vùng đồng bằng ven biển.
 • B. ven các thành phố lớn.
 • C. vùng đất rừng chân núi.
 • D. vùng núi cao.

Câu 17: Thế mạnh phát triển ngành trồng trọt ở vùng gò đồi phía tây của Bắc Trung Bộ là

 • A. cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.
 • B. cây công nghiệp hằng năm và lúa.
 • C. cây công nghiệp lâu năm và hoa màu.
 • D. cây ăn quả và cây công nghiệp hằng năm

Câu 18: Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là

 • A. xảy ra các hiện tượng thời tiết thất thường.
 • B. hiện tượng khô nóng diễn ra quanh năm.
 • C. lũ lụt vào mùa mưa.
 • D. mùa khô kéo dài sâu sắc gây thiếu nước nghiêm trọng

Câu 19: Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển nước ta không bao gồm ngành nào sau đây?

 • A. Đánh bắt nuôi trồng và chế biển thủy sản.
 • B. Khai thác và chế biến lâm sản.
 • C. Khai thác khoáng sản biển.
 • D. Du lịch biển

Câu 20: Đâu không phải là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành vận tải đường biển của nước ta?

 • A. Nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.
 • B. Ven biển có nhiều vũng vịnh rộng, kín gió.
 • C. Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.
 • D. Có nhiều bãi triều, đầm phá ven biển.
Xem đáp án
 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021