Trắc nghiệm địa lí 9 bài 15: Thương mại và du lịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 15: Thương mại và du lịch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dựa vào biểu đồ sau hãy cho biết hai vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất và thấp nhất cả nước là

 • A. Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ
 • B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
 • C. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên
 • D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Câu 2: Sự phân bố các trung tâm thương mại không phụ thuộc vào:

 • A. Quy mô dân số
 • B. Sức mua của người dân
 • C. Sự phát triển của các hoạt động kinh tế
 • D. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn cao

Câu 3: Vùng có các trung tâm thương mại lớn nhất cả nước là:

 • A. Đồng bằng Sông Hồng
 • B. Đồng bằng Sông Cửu Long
 • C. Đông Nam Bộ
 • D. Bắc Trung Bộ

Câu 4: Di sản thiên nhiên nào sau đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới:

 • A. Vườn quốc gia Cúc Phương
 • B. Phong Nha Kẻ Bàng
 • C. Đà Lạt
 • D. Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Câu 5: Việt Nam cũng là thành viên của OPEC là tổ chức:

 • A. Tự do thương mại Châu Á
 • B. Hiệp Hội các nước Đông Nam Á
 • C. Hội đồng tương trợ kinh tế
 • D. Các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Câu 6: Hiện nay nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường các nước thuộc châu lục nào?

 • A. Châu Mĩ
 • B. Châu Âu
 • C. Châu Phi
 • D. Châu Á

Câu 7: Ý nào sau đây không đúng về các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

 • A. Gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, hải sản
 • B. Sản phẩm công nghiệp nặng và khoáng sản
 • C. Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu
 • D. Quần áo, giày dép, đồ thủ công mĩ nghệ

Câu 8: Trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhóm di sản nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ:

 • A. Cố đô Huế, PHong Nha - Kẻ Bàng
 • B. Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn.
 • C. Phong Nha – Kẻ Bàng, di tích Mĩ Sơn.
 • D. Cồng chiêng Tây Nguyên, phố cổ Hội An.

Câu 9: Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào không phải là tài nguyên du lịch nhân văn:

 • A. Các công trình kiến trúc
 • B. Các bãi biển đẹp
 • C. Văn hóa dân gian
 • D. Các di tích lịch sử

Câu 10: Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào không phải là tài nguyên du lịch tự nhiên

 • A. Hang động
 • B. Vườn quốc gia
 • C. Bãi biển
 • D. Lễ hội

Câu 11: Ngành có tỉ trọng xuất khẩu nhỏ nhất năm 2002 là:

 • A. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản.
 • B. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
 • C. Hàng nông, lâm, thủy sản.
 • D. Hàng tiêu dùng và gia dụng khác.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Thương mại và du lịch


 • 71 lượt xem