Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?

 • A. Năm 1070
 • B. Năm 1071
 • C. Năm 1073
 • D. Năm 1075

Câu 2: Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

 • A. Thế kỉ XI – triều Lý
 • B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê
 • C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ
 • D. Thế kỉ XIV – triều Trần

Câu 3: Tìm hiểu và cho biết tác giả của “Bạch Đằng giang phú” là ai

 • A. Trần Hưng Đạo
 • B. Nguyễn Hiền
 • C. Trương Hán Siêu
 • D. Phạm Sư Mạnh

Câu 4: Thế kỉ X - XVI, ở Việt Nam Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của:

 • A. nhân dân lao động
 • B. những người theo Nho giáo.
 • C. tầng lớp trí thức
 • D. giai cấp thống trị

Câu 5: Thành tựu tiêu biểu của văn học dân tộc, ra đời từ thế kỉ XI, đến thế kỉ XV gắn liền với các tác giả như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn là

 • A. Văn học mang tư tưởng Phật giáo
 • B. Văn học chữ Hán
 • C. Văn học chữ Nôm
 • D. Văn học dân gian

Câu 6: Thế kỉ X - XVI, vị trí của Phật giáo trong xã hội Việt Nam như thế nào?

 • A. không phổ cập nhưng hòa lẫn với tín ngưỡng dân gian.
 • B. giữ vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến.
 • C. chi phối nội dung giáo dục thi cử song không phổ biến trong nhân dân.
 • D. được nâng lên địa vị độc tôn trong xã hội.

Câu 7: Vì sao thời Lý - Trần đạo Phật giữ vị trí đặc biệt quan trọng và khá phổ biến?

 • A. Vì Phật giáo là một tôn giáo gắn bó với làng quê.
 • B. Vì Phật giáo vốn đã có từ lâu ở nước ta, đã ăn sâu trong tâm tưởng của người Việt
 • C. Phật giáo được người Đại Việt tín ngưỡng.
 • D. Phật giáo là tôn giáo chính thống ở nước ta.

Câu 8: Thời kì nào Nho giáo được chính thức nâng lên địa vị độc tôn?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Trân.
 • C. Nhà Lê Sơ
 • D. Nhà Đinh.

Câu 9: Việc thi cử để tuyển chọn người tài cho đất nước đã hoàn thiện và đi vào nếp dưới triều vua?

 • A. Lý Nhân Tông
 • B. Trần Thái Tông
 • C. Lê Thái Tổ
 • D. Lê Thánh Tông

Câu 10: Ý nào không chính xác về biểu hiện đạo Phật luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời Lý – Trần?

 • A. Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước
 • B. Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng
 • C. Nhà nước cấm các tôn giáo khác hoạt động, trừ đạo Phật
 • D. Vua quan nhiều người cũng theo đạo Phật, đã góp tiền để xây dựng chùa đúc chuông, tô tượng

Câu 11: Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng và tôn giáo nào được du nhập vào nước ta?

 • A. Nho giáo
 • B. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo.
 • C. Nho giáo, Phật giáo
 • D. Nho giáo, Ấn Độ giáo.

Câu 12: Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất?

 • A. Trương Hán Siêu.
 • B. Chu Văn An.
 • C. Nguyễn Trãi.
 • D. Phạm Sư Mạnh

Câu 13: Thế kỉ X - XVI, nội dung giáo dục, thi cử bị chỉ phối bởi:

 • A. Phật giáo
 • B. Nho giáo.
 • C. Đạo giáo
 • D. Thiên chúa giáo

Câu 14: Ai là tác giả của tác phẩm “Bạch Đẳng giang phú”, một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc?

 • A. Trần Quốc Tuấn
 • B. Nguyễn Trãi.
 • C. Trương Hán Siêu
 • D. Lý Thường Kiệt.

Câu 15: Người đã xuất gia đầu Phật và lập ra Thiền phái Trúc Lâm Đại Việt là

 • A. Lý Công Uẩn
 • B. Trần Thái Tông
 • C. Trần Nhân Tông
 • D. Trần Thánh Tông

Câu 16: Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu?

 • A. Ở Lam Sơn (Thanh Hoá).
 • B. Ở Chí Linh (Thanh Hoá).
 • C. Ở Thăng Long.
 • D. Ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá).

Câu 17: Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

 • A. Không khuyến khích việc học hành thi cử
 • B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế
 • C. Nội dung chủ yếu là kinh sử
 • D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

Câu 18: Vừa thể hiện tài năng văn học vừa toát lên niềm tự hào dân tộc và yêu nước sâu sắc. Đó là đặc điểm của:

 • A. văn hóa, nghệ thuật thế kỉ XI - XIV.
 • B. thơ văn các thế kỉ XI - XIV.
 • C. thơ, kịch, phú các thế kỉ XI - XIV.
 • D. văn học các thế kỉ X - XIV.

Câu 19: Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

 • A. Phật giáo
 • B. Nho giáo
 • C. Đạo giáo
 • D. Kitô giáo

Câu 20: Chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài song vẫn mang đậm tính dân tộc và dân gian. Đó là đặc điểm của văn hóa thời:

 • A. Đỉnh, Tiên Lê.
 • B. Lý, Trần.
 • C. Lý, Trân, Lê.
 • D. Lê Sơ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV (P2)
 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021