Trắc nghiệm Số học 6 bài 10: Phép nhân phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Phép nhân phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: TínhTrắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. 1/16
 • B. -2
 • C. -15/32
 • D. -5/32

Câu 2: TínhTrắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. -2/27
 • B. -4/9
 • C. -1/18
 • D. -3/2

Câu 3: Kết quả phép tính Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. -16/8
 • B. -13/8
 • C. -6/16
 • D. -3/4

Câu 4: Tính

 • A. -30/45
 • B. 30/45
 • C. 3/4
 • D. -3/4

Câu 5: TÍnh

 • A.1
 • B.2/9
 • C.3/2
 • D. Cả 3 đáp số trên đều sai

Câu 6: Tính

 • A. 1/2
 • B.-1/2
 • C.1
 • D.2

Câu 7: Tính

 • A.3
 • B.1/3
 • C.-1/3
 • D.Không có kết quả nào đúng

Câu 8: Tính $\frac{4}{9}.\frac{6}{16}

 • A. 1/6
 • B.1/36
 • C.24/36
 • D.Tất cả các đáp số trên đều sai

Câu 9: Tính $\frac{1}{3}.\frac{1}{2}

 • A.1/6
 • B.2/3
 • C.3/2
 • D. Tất cả các đáp số trên đều sai

Câu 10: Tính

 • A. 15/4
 • B.3/20
 • C. 15/20
 • D. Tất cả các đáp án trên đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Phép nhân phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 35


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021