Trắc nghiệm toán 5 chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P6)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số, giải toán liên quan đến tỉ số, bảng đơn vị đo diện tích (P6). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Có thể viết được phân số nào sau đây thành phân số thập phân:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Một thuyền máy chở được 300 bao phân đạm loại 50kg mỗi bao. Hỏi nếu thuyền đó chở loại bao nặng 75kg thì được bao nhiêu bao?

 • A. 100 bao
 • B. 225 bao
 • C. 150 bao
 • D. 200 bao

Câu 3: . Đáp án đung là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Quãng đường từ nhà em đến công viên dài . Em đã đi bộ được $\frac{7}{10}$ quãng đường đó. Hỏi em đã đi bộ được mấy km?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Đáp án đúng là:

 • A. 15
 • B. 18
 • C. 16
 • D. 12

Câu 7: Mua 5m vải hết 90 000 đồng. Hỏi với 144 000 đồng thì mua được bao nhiêu m vải như thế?

 • A. 18m
 • B. 8m
 • C. 288m
 • D. 45m

Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

 • A. >
 • B. <
 • C. =
 • D. Không có dấu nào

Câu 9: số quả cam là 24 quả. Thế thì $\frac{3}{4}$ số quả cam là:

 • A. 16 quả
 • B. 29 quả
 • C. 18 quả
 • D. 27 quả

Câu 10: Phần bị tô mờ không phải là của hình nào?

 • A. hình A
 • B. hình B
 • C. hình C
 • D. hình D

Câu 11: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Người ta chặt một sợi dây thép dài 1m 54cm thành những cái đinh dài . Hỏi được bao nhiêu cái đinh?

 • A. 44 cái đinh
 • B. 22 cái đinh
 • C. 66 cái đinh
 • D. 88 cái đinh

Câu 13: Biết mỗi cạnh của các hình thoi trong hình dưới đây là 2cm. Hãy ính chu vi của tam giác ABC

 • A. 6cm
 • B. 12cm
 • C. 8cm
 • D. 10cm

Câu 14: 3 thùng đựng được 27l nước mắm. Hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

 • A. 45l
 • B. 9l
 • C. 81l
 • D. 135l

Câu 15: Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: . Đáp án đúng là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

 • A. 8m
 • B. 10m
 • C. 13m
 • D. 6m

Câu 18: Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

 • A. 8 tuổi
 • B. 10 tuổi
 • C. 12 tuổi
 • D. 6 tuổi

Câu 19: gấp $\frac{1}{100}$ số lần là:

 • A. 10
 • B. 100
 • C. 1000
 • D. 5

Câu 20: Tìm : $x +\frac{2}{5}=\frac{1}{2}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021