Trắc nghiệm toán 5 chương 5: Ôn tập cuối năm (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương 5: Ôn tập cuối năm (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhân 542 với 3,7. Kết quả khoảng chừng:

 • A. 2500
 • B. 2000
 • C. 1000
 • D. 1500

Câu 2: Một con voi nặng ước chừng 4,5 tấn. Hỏi đàn voi 4 con nặng ước chừng:

 • A. 18 000 kg
 • B. 16 000 kg
 • C. 1600 tấn
 • D. 1,8 tấn

Câu 3: Kết quả của phép nhân nào có nhiều chữ số 0 nhất?

 • A. 7 x 6000
 • B. 10 x 2000
 • C. 12 x 8000
 • D. 12 x 4000

Câu 4: Có bao nhiêu cách khác nhau để lấy 25 xu từ các đồng bạc cắc 5 xu, 10 xu và 20 xu?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 25

Xét hình hộp chữ nhật có ba kích thước như hình bên: (làm câu 5 + 6 + 7)

Câu 5: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho một hình lập phương có thể tích . Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Diện tích hình chữ nhật tăng (hay giảm) bao nhiêu phần trăm nếu chiều dài tăng 20% và chiều rộng giảm 20%?

 • A. tăng 4%
 • B. không thay đổi
 • C. giảm 10%
 • D. giảm 4%

Câu 10: Tổng hai đoạn đường AB và CD dài 1073km. Đoạn đường AB dài hơn đoạn đường CD là 275km. Tính chiều dài mỗi đoạn đường là:

 • A. 989km và 714km
 • B. 1348km và 798km
 • C. 624km và 349km
 • D. 404km và 679km

Câu 11: 14 người sửa xong một đoạn đê trong 15 ngày. Hỏi 35 người sửa xong đoạn đê ấy trong bao nhiêu ngày? (sức làm như nhau)

 • A. 6 ngày
 • B. 9 ngày
 • C. 7 ngày
 • D. 8 ngày

Câu 12: Cho một hình lập phương có thể tích . Chu vi mặt đáy của hình lập phương đó là:

 • A. 16cm
 • B. 32cm
 • C. 24cm
 • D. 28cm

Câu 13: Xô nhỏ đựng được 9 lít, thùng to đựng được 315 lít. Bạn muốn biết bao nhiêu xô nhỏ chứa đầy nước thì đổ đầy được thùng to. Bạn sẽ dùng phép tính nào?

 • A. 315 x 9
 • B. 315 : 9
 • C. 315 + 9
 • D. 315 - 9

Câu 14: Chúng ta gọi số 49 là một số vuông (hình vuông) vì 7 x 7 = 49. Số 25 cũng là một số vuông bởi vì 5 x 5 = 25. Số nào trong các số sau là số vuông?

 • A. 54
 • B. 20
 • C. 81
 • D. 96

Câu 15 Tìm : $x + 3,5 = 4,72 + 2,28$

 • A. 1,5
 • B. 2,5
 • C. 3,5
 • D. 4,5

Câu 16: Một người mua gạo nhiều hơn ngô là 13,5kg. Hỏi người ấy mua bao nhiều kg, Hỏi người ấy mua bao nhiêu kg mỗi loại, biết rằng khối lượng gạo gấp 2,5 lần khối lượng ngô?

 • A. 33,5kg gạo và 20kg ngô
 • B. 23,5kg gạo và 10kg ngô
 • C. 15,5kg gạo và 2kg ngô
 • D. 22,5kg gạo và 9kg ngô

Câu 17: Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ?

A. 7,5km

B. 8,5km

C. 9,5km

D. 10,5km

Câu 18: Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

A. 1 giờ

B. 1,5 giờ

C. 2 giờ

D. 2,5 giờ

Câu 19: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh. Số học sinh không thích đá bóng là:

 • A. 5 học sinh.
 • B. 9 học sinh.
 • C. 25 học sinh.
 • D. 20 học sinh.

Câu 20: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 29 lượt xem