Trắc nghiệm vật lí 7 bài 25: Hiệu điện thế

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 25 vật lí 7: Hiệu điện thế Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một………………

 • A. Điện thế
 • B. Hiệu điện thế
 • C. Cường độ điện thế
 • D. Cường độ dòng điện

Câu 2: Chọn câu đúng nhất: Hiệu điện thế được đo bằng:

 • A. Ampe kế
 • B. Vôn kế
 • C. Điện kế
 • D. Áp kế

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Đơn vị đo hiệu điện thế là:

 • A. Jun
 • B. Ampe
 • C. Vôn
 • D. Niu – tơn

Câu 4: Chọn câu sai

 • A. 1V = 1000mV
 • B. 1kV = 1000mV
 • C. 1mV = 0,001V
 • D. 1000V = 1kV

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với……………của nguồn, dấu (-) phải nối với………..của nguồn

 • A. Cực âm, cực dương
 • B. Cực âm, cực âm
 • C. Cực dương, cực âm
 • D. Cực dương, cực dương

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Đối với pin tròn thường sử dụng trong các đồng hồ treo tường trong nhà, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực là:

 • A. 1,5 V
 • B. 3,0 V
 • C. 6,0 V
 • D. 9,0 V

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: Đối với loại pin vuông như hình 12.1, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó là:

 • A. 1,5 V
 • B. 3, 0 V
 • C. 6,0 V
 • D. 9,0 V

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

 • A. 100 V hay 200 V
 • B. 110 V hay 220 V
 • C. 200 V hay 240 V
 • D. 90 V hay 240 V

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế………….với đoạn mạch đó

 • A. Nối tiếp
 • B. Song song
 • C. Hỗn hợp
 • D. Tùy ý

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh giai đo trên vôn kế có giới hạn đo:

 • A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V
 • B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V
 • C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V
 • D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 25 vật lí 7: Hiệu điện thế


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021