Trắc nghiệm vật lý 12 bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn ý sai

Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản

 • A. Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần tăng làm tăng tần số của dao động điện từ âm tần
 • B. loa biến dao động điện thành dao động âm và phát ra âm
 • C. mạch tách sóng tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần biến điệu
 • D. sóng điện từ khi lan đến anten thu sẽ tạo ra trong anten một dao động điện từ cao tần.

Câu 2: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L=10uH và điện dụng C biến thiên từ 10pF đến 250pF. Biết các bản tụ di động có thể xoay từ đến $180^{\circ}$ . Các bản tụ di động xoay một góc $110^{\circ}$ kể từ vị trí điện dung có giá trị cực tiểu, thì mạch có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là

 • A. 72,6m
 • B. 73,6m
 • C. 74,6m
 • D. 76,6m

Câu 3: Kí hiệu các mạch trong máy thu vô tuyến điện như sau: : (1) mạch tách sóng ; (2) mạch khuếch đại ; (3) mạch biến điệu ; (4) mạch chọn sóng. Trong các máy thu thanh, máy thu hình, mạch nào nêu trên hoạt động dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ?

 • A. (1)
 • B. (4)
 • C. (2) và (3)
 • D. (1) và (4)

Câu 4: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thị tạo mạch dao động điện từ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m ; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì tạo ra mạch dao động điện từ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Khi mắc (C1 song song C2) rồi mắc với cuộn L thì tạo ra mạch dao động thu được sóng điện từ có bước sóng là

 • A. 50 m
 • B. 10 m
 • C. 70 m
 • D. 35 m

Câu 5: Một mạch dao động điện từ dùng để chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh L=Lo máy thu được sóng điện từ có bước sóng λ, để máy thu được sóng điện từ có bước sóng 2λ thì phải điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị

 • A. 3Lo
 • B. Lo
 • C. 2Lo
 • D. 4Lo

Câu 6: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm L khi mắc nối tiếp với tụ điện C1 thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1, còn khi thay bằng tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi nối với cuộn dây thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Thiết bị điện tử nào dưới đây có cả máy thu và máy phát sóng vô tuyến?

 • A. remote điều khiển ti vi
 • B. máy điện thoại để bàn
 • C. máy vi tính
 • D. điện thoại di động

Câu 8: Kí hiệu các mạch trong máy thu thanh và phát thanh như sau: (1) mạch tách sóng ; (2) mạch khuếch đại âm tần ; (3) mạch khuếch đại cao tần ; (4) mạch biến điệu.

Trong sơ đồ của một máy thu thanh vô tuyến điện, không có mạch nào kể trên?

 • A. (1) và (2)
 • B. (3)
 • C. (3) và (4)
 • D. (4)

Câu 9: Biến điệu sóng điện từ là gì?

 • A. là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ
 • B. là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao
 • C. là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên
 • D. là tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi điện từ tần số cao

Câu 10: Máy thu thanh đơn giản không có

 • A. mạch tách sóng
 • B. mạch khuếch đại
 • C. anten
 • D. mạch biến điệu

Câu 11: Mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20pF thì bắt được sóng có bước sóng 30m. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180pF thì mạch sẽ thu được bước sóng có bước sóng:

 • A. 270m
 • B. 10m
 • C. 90m
 • D. 150m

Câu 12: Mạch dao động điện từ tự do LC được dùng để thu sóng điện từ, trong đó độ tự cảm L của cuộn dây và điện dụng C của tụ điện đều có thể thay đổi được. Ban đầu mạch thu được bước sóng điện từ có bước sóng 60m. Nếu giữ nguyên độ tự cảm L, tăng điện dung của tụ thêm 6 pF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 120m. Nếu giảm diện dung C đi 1pF và tăng độ tự cảm lên 18 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng

 • A. 240m
 • B. 90m
 • C. 120m
 • D. 180m

Câu 13: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 mH và tụ điện có điện dung biến thiên từ 2,5 nF đến 10 nF. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.108 m/s. Máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng

 • A. từ 18,84 m đến 56,52 m
 • B. từ 56,52 m đến 94,2 m
 • C. từ 942 m đến 1884 m
 • D. từ 188,4 m đến 565,2 m

Câu 14: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm Lo và một tụ có điện dụng Co, khi đó máy thu được sóng điện từ có bước sóng . Nếu dùng n tụ điện giống nhau cùng điện dung Co mắc nối tiếp với nhau rồi mắc song song với tụ Co của mạch dao động, khi đó máy thu được sóng có bước sóng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ điện C. Tụ điện C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 170 nF. Nhờ vậy mà mạch có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng từ λ đến 3λ. Điện dung của tụ điện Co là

 • A. 30 nF
 • B. 10 nF
 • C. 25 nF
 • D. 45 nF

Câu 16: Một anten rada phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rada. Thời gian từ lúc anten phát ra sóng điện từ đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120us. Anten quay với vận tốc 0,5 vòng/s. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, anten lại phát ra sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 117us. Tốc độ trung bình của máy bay là

 • A. 210m/s
 • B. 229m/s
 • C. 225m/s
 • D. 227m/s

Câu 17: Hoạt động của mạch chọn sóng của máy thu thanh dựa vào hiện tượng

 • A. truyền sóng điện từ
 • B. hấp thụ sóng điện từ
 • C. giao thoa sóng điện từ
 • D. cộng hưởng điện từ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 vật lí 12: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


 • 263 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021