Trong các biển báo giao thông dưới đây: Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Trong các biển báo giao thông dưới đây:

- Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi ?

- Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi ?

Bài làm:

  • Biển báo cho phép người đi bộ được đi là những biển: 305 và 423b
  • Biển báo cho phép người đi xe đạp được đi là biển: 226 và 304

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021