Trường em thường tổ chức các hoạt động nào? Em đã làm những công việc cụ thể nào khi đó? Hoạt động nào làm em nhớ nhất? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

4. Liên hệ thực tế

a. Trường em thường tổ chức các hoạt động nào?

b. Em đã làm những công việc cụ thể nào khi đó?

c. Hoạt động nào làm em nhớ nhất? Vì sao?

d. Em cần làm gì để các hoạt động đạt kết quả tốt?

Bài làm:

a. Trường em thường tổ chức các hoạt động: trồng cây, hội khỏe phù đổng, tham quan các di tích lịch sử, tổ chức dã ngoại, thi nấu ăn, thi vẽ tranh...

b. Khi trồng cây em được phân công tưới nước, khi thi hội khỏe em đăng kí thi môn chạy, đi dã ngoại em được phân mang tấm trải, thi nấu ăn em được phân công mang chảo và bếp....

c. Hoạt động em nhớ nhất đó là thi nấu ăn. Vì đó là hoạt động mà lớp chúng em đã giành được giải nhất.

d. Để các hoạt động đạt kết quả tốt, em cần phải chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hăng say, nhiệt tình và năng nổ.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN