Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

  • 1 Đánh giá

2. Chọn ý trả lời đúng:

a. Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

a1. Vì bác sĩ khoẻ hơn, có thể áp đảo được tên cướp biển hung tợn.

a2. Vì bác sĩ tin vào sức mạnh của lẽ phải, cương quyết bảo vệ lẽ phải.

a3. Vì bác sĩ đe dọa sẽ đưa tên cướp biển ra tòa, khiến hắn phải sợ.

b. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

b1. Sức mạnh tinh thần của người có chính nghĩa có thể làm một kẻ hung hãn phải khuất phục.

b2. Muốn chiến thắng, phải biết đe dọa đối thủ, làm đối thủ khiếp sợ, chịu khuất phục.

b3. Muốn chiến thắng, phải khoẻ hơn hẳn đối thủ để áp đảo được đối thủ.

Bài làm:

a. Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

Đáp án: a2. Vì bác sĩ tin vào sức mạnh của lẽ phải, cương quyết bảo vệ lẽ phải.

b. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Đáp án: b1. Sức mạnh tinh thần của người có chính nghĩa có thể làm một kẻ hung hãn phải khuất phục.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021