Viết tên 2 đến 3 cây có ở địa phương em và hoàn thành bảng sau:

  • 1 Đánh giá

1. Viết tên 2 đến 3 cây có ở địa phương em và hoàn thành bảng sau:

Tên cây

Đặc điểm

Dùng làm gì?

Thân

Rễ

hoa

Quả

Ví dụ: Cây rau cải

Thân thảo, mọc đứng

Cọc

Khá to, màu xanh

Nhỏ, màu vàng

Nhỏ và dài

Làm thức ăn

1…………

2…………

3…………

Bài làm:

Tên cây

Đặc điểm

Dùng làm gì?

Thân

Rễ

hoa

Quả

Ví dụ: Cây rau cải

Thân thảo, mọc đứng

Cọc

Khá to, màu xanh

Nhỏ, màu vàng

Nhỏ và dài

Làm thức ăn

1. Cây nhãn

Thân gỗ, mọc thẳng

Cọc

nhỏ, màu xanh

nhỏ, màu vàng, từng chùm

tròn, màu vàng sạm

Làm thức ăn

2. Dưa leo

Thân thảo, thân leo

cọc

khá to, hình trái tim, màu xanh

nhỏ, vàng, năm cánh

màu xanh, dài

làm thức ăn

3. Cây hoa cúc

Thân thảo, mọc thẳng

cọc

nhỏ, màu xanh

màu vàng

trang trí, làm trà

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021