Bạn nào trong hình dưới đây có thể gặp nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan? Em sẽ khuyên bạn đó điều gì để không gặp nguy hiểm?

  • 1 Đánh giá

2. Xử lí tình huống:

  • Bạn nào trong hình dưới đây có thể gặp nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan?
  • Em sẽ khuyên bạn đó điều gì để không gặp nguy hiểm?

Bài làm:

  • Bạn nam đưa chân xuống cầu có thể gặp nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan
  • Em sẽ khuyên bạn đó không nên đưa chân xuống cầu như vậy, vì rất dễ trượt chân hoặc sẩy tay sẽ nguy hiểm tính mạng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều