[Cánh Diều] Giải tự nhiên và xã hội 2 bài : Ôn tập và đánh giá chủ đề cộng đồng địa phương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Ôn tập và đánh giá chủ đề cộng đồng địa phương trang 59 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Em đã học được những gì về chủ đề cộng đồng địa phương?

• Giới thiệu về hoạt động giao thông và hoạt động mua, bán hàng hóa ở địa phương của em theo gợi ý dưới đây và chia sẻ với các bạn?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xử lí tình huống

  • Em sẽ khuyên các bạn điều gì trong các tình huống dưới đây? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem