Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách KNTT Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức (có đáp án và ma trận)

  • 6 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo và theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách KNTT năm 2022 - 2023 có đáp án giúp học sinh làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6.

Đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Chọn đáp án đúng

Câu 1: Thiết bị nào không phải là vật mang tin:

A. Bút bi.
B. Đĩa CD.
C. Thẻ nhớ
D. Vở ghi.

Câu 2: Các hoạt động xử lí thông tin bao gồm:

A. Đầu vào, đầu ra
B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền
C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận
D. Mở bài, thân bài, kết luận

Câu 3: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

A. Byte
B. Digit
C. Kilobyte
D. Bit

Câu 4: Bao nhiêu Byte tạo thành một Kilobyte

A. 8
B. 64
C. 1024
D. 2048

Câu 5: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì

A. Dãy bit đáng tin cậy hơn
B. Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn
C. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn
D. Máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1

Câu 6: Một ổ cứng di động 2TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?

A. 2048KB
B. 1024MB
C. 2048MB
D. 2048GB

Câu 7: World Wide Web là gì?

A. Một phần mềm máy tính
B. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.
C. Một trò chơi máy tính
D. Tên khác của Internet

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu
B. Có nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú
C. Không thuộc quyền sở hữu của ai
D. Thông tin chính xác tuyệt đối

Câu 9: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào có khả năng lưu trữ lớn nhất?

A. Vở ghi.
B. Đĩa CD.
C. USB.
D. Ổ cứng.

Câu 10: Dãy Bit gồm những kí hiệu nào?

A. Kí hiệu 0 và 1.
B. Kí hiệu 1 và 2
C. Kí hiệu 2 và 3.
D. Kí hiệu 3 và 4.

Câu 11: Một bit được biểu diễn bằng?

A. Một chữ cái
B. Một kí hiệu đặc biệt
C. Kí hiệu 0 hoặc 1
D. Chữ số bất kỳ

Câu 12: 2 byte bằng bao nhiêu bit?

A. 8 bit
B. 16 bit
C. 32 bit
D. 64 bit

Câu 13: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử?

A. www.nxbgd.vn
B. truong_hoc.123@yahoo.com
C. HoangTH&hotmail.com
D. Mai03082011@gmail.com

Câu 14: Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?

A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay
B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn
C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải từ kết bạn, không phải thì thôi
D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm):

Em hãy lấy ví dụ minh họa việc sử dụng máy tính đã làm cho việc học tập của em trở nên hiệu quả hơn?

Câu 2: (1 điểm): Hãy kể tên một số thiết bị trong gia đình em có kết nối mạng không dây. Những thiết bị đó có được kết nối thành một mạng không?

Câu 3: (1 điểm): Minh có một số dữ liệu có tổng dung lượng 621 000 KB. Minh có thể ghi được tất cả dữ liệu này vào một đĩa CD-Rom có dung lượng 700 MB không? Tại sao?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Chọn đáp án đúng

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: D

Câu 9: D

Câu 10: A

Câu 11: C

Câu 12: B

Câu 13: D

Câu14: D

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6. Trong chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6 phân chia rõ các bộ thi từng môn học như Toán, Văn, GDCD, Sử - Địa,... theo từng bộ sách hiện đang được giảng dạy, giúp các bạn dễ dàng tham khảo và chọn lựa.

  • 852 lượt xem