Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách CTST (có đáp án và ma trận)

  • 2 Đánh giá

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn thi giữa kì 1 lớp 6, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

Câu 1: Trong các số sau số nào là số tự nhiên?

A. \frac{4}{9}
B. 3\frac{1}{4}
C. 2022
D. 7,8

Câu 2: Cho M là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 5 ∈ M
B. 10 ∈ M
C. 8 ∉ M
D. 6 ∈ M

Câu 3: Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

A.16
B. 17
C. 1
D. 33

Câu 4: Số nào sau đây là ước của 10:

A. 0
B. 5
C. 20
D. 40

Câu 5: Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 3:

A. 400 + 30
B. 123 + 93
C. 13 + 27
D. 1.3.4 + 25

Câu 6: Tìm ý đúng:

A. 4 là ước 3
B. 2 là bội của 5
C. 8 là bội của 4
D. 9 là ước của 26

Câu 7: Trong các hình dưới đây hình vẽ tam giác đều là:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

A. Hình a.
B. Hình b.
C. Hình c.
D. Hình d.

Câu 8: Hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình vuông là tứ giác có bốn góc bằng nhau.
C. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 9: Ba đường chéo chính của lục giác ABCDEF là:

A. AB, CD, AC
B. AD, FC, EB
C. AB, CD, EF
D. FE, ED, DC

Câu 10: Yếu tố nào sau đây không phải của hình bình hành?

A. Hai cạnh đối bằng nhau
B. Hai cạnh đối song song
C. Hai góc đối bằng nhau
D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 11: Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữ nhật?

A. Hai đường chéo vuông góc với nhau
B. Hai cạnh đối bằng nhau
C. Hai cạnh đối song song
D. Có bốn góc vuông

Câu 12: Chọn câu sai trong các câu dưới đây: Cho hình thoi ABCD

A. AB song song với CD và BC song song với AD.
B. AB = BC = CD= AD
C. AC và BD vuông góc với nhau
D. Bốn góc đỉnh A, B, C, D bằng nhau.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 13 (3 đ):

A) Biểu diễn phép tính sau về dạng một lũy thừa:

B) Tính: 49. 55 + 45.49

C) Cho số 234568, số trăm là?

D) Biểu diễn số 23 dưới dạng số La Mã.

E) Lớp 6A có số học sinh từ 30 đến 40 em khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 6 vừa đủ. Tính số học sinh của lớp 6A?

Câu 14 (2đ):

A) Phân tích số 75 ra thừa số nguyên tố?

B) Trong các số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005. Những số nào chia hết cho 3?

C) Tìm BC (18; 30)

D) Rút gọn phân số \frac{48}{60}

Câu 15 (2 đ):

A) Mảnh vườn có kích thước như hình vẽ

Tính diện tích mảnh vườn đó?

B) Giá đất 1m2 là 500 000đ hỏi toàn bộ mảnh vườn giá bao nhiêu tiền?

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

D

B

B

B

C

C

A

B

D

A

D

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

Để học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Toán 6 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

  • 258 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 6