Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những việc làm thể hiện sự biết ơn

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những việc làm thể hiện sự biết ơn:

  • Lan cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui lòng
  • Trước đây, ông An được ông Bình giúp đỡ vốn và dạy cách làm nghề truyền thống nên ông An đã vượt qua được đói nghèo, trở nên giàu có. Bây giờ, gặp lại ông Bình , ông An có vẻ lảng tránh.
  • Đi trên đường làng sạch đẹp, rộng rãi, Hùng nghĩ tới những người đã bỏ công sức để sửa sang đường sá và tự nhủ phải giữ gìn đường làng , ngõ xóm sạch đẹp.
  • Vào dịp tết nguyên đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội, ông bà ngoại.

Bài làm:

Những việc làm thể hiện sự biết ơn:

  • Lan cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui lòng
  • Đi trên đường làng sạch đẹp, rộng rãi, Hùng nghĩ tới những người đã bỏ công sức để sửa sang đường sá và tự nhủ phải giữ gìn đường làng , ngõ xóm sạch đẹp.
  • Vào dịp tết nguyên đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội, ông bà ngoại.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021