[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển trang 170 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Đã bao gườ em được trải nghiệm lênh đênh trên biển hay chưa? Lúc đó, em mới thấy mình thật nhỏ bé. khi khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, các nguồn tài nguyên trong đất liền đã được con người khai thác ngày càng cạn kiệt, con người đang từng bước vươn ra đại dương, khám phá đại dương và khai thác các nguồn tài nguyên của đại dương.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Biển và đại dương thế giới

  • Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

  • Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

=> Xem hướng dẫn giải

Một số đặc điểm của môi trường biển

  • Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó?
  • Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh thường xuất phát từ khoảng vĩ độ nào và di chuyển đến khoảng vĩ độ nào?

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Dựa vào hình 19.1 và bảng 19.1, hãy nêu đặc điểm nổi bật của mỗi đại dương?

Câu 2: Độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Sưu tầm thông tin (tài liệu, tranh ảnh, video clip,...) về việc con người đã sử dụng thủy triều vào đời sống văn hóa hoặc sản xuất.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem