Câu 3: Trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 36 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.

Bài làm:

Tổ chức và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân:

a. Tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam

Công an nhân dân đặt duới sự lãnh đạo tuyệt đối, trục tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lí của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở.

b. Hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

- Bộ Công an.

- Các cơ quan Bộ Công an.

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh

- Công an xã, phường, thị trấn

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021