Giải GDQP- AN 12 bài 8: Công tác phòng không nhân dân Giáo dục công dân lớp 12

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 12 bài 8: Công tác phòng không nhân dân trang 70 sgk được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với cách giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu, giúp các em học sinh sẽ nắm được nội dung bài học tốt hơn, hiệu quả hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé

A. Phần lý thuyết

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

1. Khái niệm chung về phòng không nhân dân

Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hoả lực bằng đường không của địch.

2. Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân

a) Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964 - 1972)

b) Những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

c) Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Xu hướng phát triển của tiến công hoả lực

a. Phát triển về vũ khí trang bị:

- Đa năng, tầm xa, tác chiến điển tử mạnh.

- Tàng hình, hệ thống điều khiển hiện đại.

- Độ chính xác cao, sức công phá mạnh.

b. Phát triển về lực lượng:

- Tinh gọn, đa năng, cơ động, hiệu quả.

- Tính tổng thể cao.

- Cơ cấu hợp lý, cân đối.

- Có khả năng độc lập tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

c. Phát triển về nghệ thuật tác chiến:

- Là một kiểu chiến tranh mới - chiến tranh bằng tiến công hoả lực từ xa với các nguyên nhân sau:

+ Tiến công hoả lực ngoài phạm vi biên giới, vùng trời, vùng biển của một quốc gia, tránh được thương vong về sinh lực.

+ Tiến công hoả lực không phụ thuộc nhiều vào không gian, thời gian.

+ Tiến công hoả lực không cần đưa quân đi chiếm đất, nhưng áp đặt được mục đích chính trị.

2. Phương thức tiến hành tiến công hoả lực đối với nước ta

a. Tiến công từ xa

b. Đánh đêm bay thấp, sử dụng phương tiện tàng hình, tác chiến điện tử mạnh, đánh từng đợt lớn kết hợp đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm.

c. Sử dụng vũ khí chính xác công nghệ cao đánh vào các mục tiêu trọng yếu

- Chia đợt và các mục tiêu đánh:

+ Đợt 1 đánh các lực lượng phòng không,

+ Đợt 2 đánh các mục tiêu trọng yếu, cơ quan đầu não.

+ Đợt 3 đánh vào các mục tiêu quân sự

- Thủ đoạn hoạt động:

+ Tổ chức trinh sát nắm chắc các mục tiêu định tiến công và tình hình để tạo bất ngờ.

+ Sử dụng tổng hợp các loại phương tiện trang bị,

+ Sử dụng hệ thống chỉ huy, tình báo, thông tin hiên đại.

+ Kết hợp tiến công hoả lực với các hoạt động bạo loạn lật đổ, tình báo, ngoại giao, kinh tế...

3. Đặc điểm, yêu cầu công tác phòng không nhân dân

a. Đặc điểm:

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thể vượt trội về phương tiện trang bị, gây khó khăn cho công tác phòng tránh, cơ động, sơ tán, phân tán, đặc biệt đối với các mục tiêu cố định và ít kiên cố,

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện vừa phải đối phó với địch trên không, vừa phải sẵn sàng đối phó với địch mặt đất. mặt nước và bọn phản động nội địa gây bạo loạn, gây cháy nổ, phá hoại.

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong tình hình đổi mới của đất nước:

+ Nhiệm vụ phòng không nhân dân gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Hệ thống mục tiêu cần phải tổ chức phòng tránh đa dạng về chủng loại, phức tạp về yêu cầu bảo vệ, có nhiều khu vực mục tiêu kinh tế, quốc phòng có quy mô và tầm quan trọng chiến lược, kể cả trên bờ và trên biển, đảo.

+ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi công tác phòng không nhân dân cũng phải đổi mới cho phù hợp.

- Công tác phòng không nhân dân là một bộ phận quan trọng của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đất đối không, nên phải có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng phòng không ba thứ quân, trên cơ sở nòng cốt là lực lượng bộ đội phòng không và không quân của Quân chủng Phòng không - Không quân, các quân khu, quân đoàn.

b) Yêu cầu công tác phòng không nhân dân

- Công tác phòng không nhân dân tiến hành theo yêu cầu quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh với phương châm cơ bản là:

"Toàn dân - toàn diện – tích cực chủ động - kết hợp giữa thời bình và thời chiến".

- Công tác phòng không nhân dân là đảm nhiệm phần "phòng" trong nhân dân, đó là công tác quân sự phổ thông của quân chúng, kết hợp với công tác chuyên môn của nhiều ngành nghiệp vụ, của Nhà nước để chống tiên công đường không của địch. Thể hiện tính chất nhân dân, tính chất quần chúng trong chiến tranh

- Địch sử thế mạnh về vũ khí phương tiện nên tiến công đường không mang tính bất ngờ cao, trong khi ta chưa có khả năng ngăn chặn loại trừ, do đó công tác phòng không nhân dân phải được chuẩn bị từ thời bình, để chủ động đề phòng và xử lý khi có tình huống xảy ra.

- Công tác phòng không nhân dân yêu cầu lấy "phòng" và “tránh” là chính đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẵn sàng xử lí mọi tình huống.

- Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên môn và bán chuyên môn của quần chúng, giữa hiện đại và thô sơ, kế thừa và phát huy vận dụng sáng tạo kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng trước đây.

- Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không ba thử quân để cung cấp tin tức và giúp đỡ kĩ thuật, huấn uyện chuyên môn cho phòng không nhân dân. Hiệp đồng giữa các ngành chặt chẽ thống nhất theo kế hoạch chung.

4. Nội dung công tác phòng không nhân dân.

a. Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không nhân dân

b. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động, quan sát nắm được hoạt động đánh phá của địch:

+ Tổ chức các đài quan sát mắt.

+ Tổ chức thu tin tức.

+ Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động.

+ Xác định các qui chế, quyền hạn, thứ tự ưu tiên thông tin, thông báo, báo động.

+ Trang bị khí tài cho các đài quan sát.

c. Tổ chức nguỵ trang, sơ tán, phòng tránh:

* Sơ tán, phân tán:

* Tổ chức phòng tránh:

+ Cải tạo hệ thống hang động để cất giấu tài sản...

+ Xây dựng các công trình ngầm.

+ Xây dựng hệ thống hầm, hào.

+ Nguỵ trang.

+ Khống chế ánh sáng.

+ Xây dựng công trình bảo vệ.

+ Phòng gian giữ bí mật

d. Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu

+ Đánh tập trung: để bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng.

+ Đánh địch rộng khắp: đánh trên đường bay tiếp cận.

e. Tổ chức khắc phục hậu quả.

+ Tổ chức cứu thương:

+ Tổ chức lực lượng cứu sập

+ Tổ chức cứu hoả; cứu hộ trên sông, biển.

+ Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin...

+ Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân, làm sạch môi trường, ổn định đời sống.

5. Tổ chức chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp.

Để thực hiện công tác phòng không nhân dân được hiệu quả, ngày 06/01/2003 Thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương và Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân địa phương

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Thế nào là công tác phòng không nhân dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Nếu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Nêu yêu cầu công tác phòng không nhân dân hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Phân tích những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Trách nhiệm của học sinh phải làm gì trong việc thực hiện công tác phòng không nhân dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Trình bày sự hình thành phát triển công tác phòng không nhân dân thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải GDQP- AN 12 bài 8: Công tác phòng không nhân dân được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần giải bài chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp cho các em nắm chắc nội dung của bài, qua đó học tập tốt môn Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 12. Chúc các em học tốt.