Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào? Câu 2 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 54 GDQP 12

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết cho Câu 2 trang 54 sgk GDQP- AN lớp 12 - Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào?

Câu 2 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào ?

Bài làm:

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi:

a) Nghĩa vụ của sĩ quan

- Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tham gia xây dựng đất nước.

- Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ ;

- Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và nghiêm chinh chấp hành điều lệnh, chế độ, quy định của quân đội ; giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự;

- Luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bộ đội ;

- Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

b) Trách nhiệm của sĩ quan

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền : về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền.

- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ theo chức trách được giao,

c) Quyền lợi của sĩ quan

- Có quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

- Được nhà nước bảo đảm về chính sách, chế độ in đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

Câu 2 trang 54 sgk GDQP- AN lớp 12 được giáo viên KhoaHoc giải đáp rõ ràng, chính xác. Học sinh có thể tham khảo phần đáp án để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập với mục tiêu nắm vững kiến thức bài học và nâng cao kết quả học tập môn GDQP - AN lớp 12.