Chọn các cụm từ trong ô chữ để hoàn thành các câu sau (vệ tinh, mặt trời, hành tinh, trái đất):

  • 1 Đánh giá

4. Chọn các cụm từ trong ô chữ để hoàn thành các câu sau (vệ tinh, mặt trời, hành tinh, trái đất):

  • Trái đất chuyển động quanh ................. nên nó được gọi là ...............
  • Mặt trăng chuyển động quanh ................. nên nó được gọi là ................

Bài làm:

  • Trái đất chuyển động quanh Mặt trời nên nó được gọi là hành tinh
  • Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất nên nó được gọi là vệ tinh

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN