Chọn một tình huống đóng vai thực hành sử dụng câu khiến. Lớp bình chọn những cặp đóng vai tốt nhất

  • 1 Đánh giá

3. Chọn một tình huống đóng vai thực hành sử dụng câu khiến. Lớp bình chọn những cặp đóng vai tốt nhất

Bài làm:

Ví dụ: Tình huống đi học nhặt được ví tiền

(Nhân vật: Trung, Nam, Ngọc)

Trung, Nam, Ngọc cùng nhau đến trường, bỗng Trung thấy ví tiền, cậu liền cầm lại cầm và nói:

- Nam, Ngọc lại đây tao bảo.

Nam và Ngọc cùng chạy lại, Ngọc lên tiếng:

- Chuyện gì, nói nhanh đi, đang sắp muộn học còn bày trò.

Trung vừa giơ chiếc ví từ tay ra và nói:

- Tao vừa nhặt được chiếc ví tiền đấy, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?

- Đưa đến đồn công an nộp - Nam nhanh nhảu đáp

Trung ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Đi thôi, đi nộp cho công an

Vậy là ba bạn chạy vội đền đồn công an trả chiếc ví cho người nhặt được rồi tới trường.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021