Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc thể loại văn xuôi theo chủ điếm Người ta là hoa đất (từ bài 19 đến bài 21) vào bảng theo mẫu.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc thể loại văn xuôi theo chủ điếm Người ta là hoa đất (từ bài 19 đến bài 21) vào bảng theo mẫu.

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
Bốn anh tàiCa ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa, trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em Cẩu KhâyCẩu Khây, Năm Tay Đóng Cọc, Lấy Tay Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chưn bò.
................

Bài làm:

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
Bốn anh tàiCa ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa, trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em Cẩu KhâyCẩu Khây, Năm Tay Đóng Cọc, Lấy Tay Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chưn bò.
Trống đồng Đông SơnBộ sưu tập trống đồng Đông Sơn rất đa dạng, phong phú với hoa vản đặc sắc, niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam.Không có nhân vật
Anh hùng lao động Trần Đại NghĩaTruyện ca ngợi người anh hùng Trần Đại Nghĩa đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và đặt nền móng xây dựng nền khoa học trẻ của Việt NamTrần Đại Nghĩa

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021