Công nghệ 8 VNEN bài 10: Thiết kế mạch điện

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Thiết kế mạch điện - Sách VNEN công nghệ lớp 8 tập 2 trang 54. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, quan sát nhà em ở và lớp học, hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Để có một mạch điện sử dụng trong gia đình, chúng ta cần tìm hiểu những gì?
  • Để lắp đặt một mạng điện, em thấy có cần phải vẽ sơ đồ trước hay không?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sơ đồ điện:

  • Để có một mạng điện sử dụng trong gia đình, em vẽ sơ đồ nguyên lí hay sơ đồ lắp đặt trước? Vì sao?
  • Để lắp đặt một mạng điện em thấy cần phải tính toán những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thiết kế mạch điện

  • Để có thiết kế mạch điện, em cần làm những bước nào? Tại sao?
  • Để lắp đặt một mạng điện, em thấy cần phải tính toán những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Phân tích mạch điện

Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính và các thiết bị điện vào sơ đồ 10.3:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021