Đáp án câu 3 đề 1 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Tìm nghiệm của đa thức: P(x)=(x+1)(x-2)

Bài làm:

Câu 3:

Ta có P(x) =0 nên (x +1)(x -2)=0 x +1 =0 hoặc x -2 =0

x = -1 hoặc x =2

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021