Giải câu 61 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 61: trang 50 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

a) và \(- 2{x^2}y{z^2}\)

b) và \( - 3x{y^3}z\)

Bài làm:

a)

Hệ số của tích là , bậc là $3+4+2=9$

b)

Hệ số của tích là , bậc là $3+4+2=9$

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021