Đáp án câu 3 đề 7 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cho g(x) = . Tìm m biết g(x) có một nghiệm là x=-1

Bài làm:

Câu 3:

là nghiệm của g(x) nên g(-1) =0 => $(m+3)(-1)^{2}-2(-1)+5=0$

=>

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021