Giải Câu 26 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác sgk Toán 7 tập 2 trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 67 - SGK Toán 7 tập 2

Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau.

Bài làm:

Giải Câu 26 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 trang 67

ΔABC cân tại A => AB = AC.

Gọi M, N lần lượt là hai trung điểm của cạnh AB và AC, suy ra:

AN = BN = AM = CM (= AB = AC)

Xét ΔBAM và ΔCAN có:

    • Góc A chung
    • AB = AC
    • AM = AN

=> ΔBAM = ΔCAN (c.g.c) => BM = CN (đpcm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021