Giải câu 31 bài 6: Cộng, trừ đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 31: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

Tính:

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021