Đáp án câu 4 đề 1 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tìm đa thức biết $A+(3x^{2}-5xy)=-6x^{2}-3xy-y^{2}$.

Bài làm:

Câu 4:

A =

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021