Đáp án đề 8 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1 (1,0đ): (Mỗi câu đúng được 0,25đ)

1-D

2-B

3-A

4-C

Câu 2 (1,0đ): (Mỗi ý đúng được 0,25đ)

1 nối với C

2 nối với B.

3 nối với A.

4 nối với D.

Câu 3 (1,0đ): (Mỗi ý đúng được 0,25đ)

Câu1234
Đáp ánSĐSĐ

II. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 4: (2,5đ)

* Có 4 nhóm quyền (0,5đ)

* Nêu cụ thể mỗi nhóm quyền (2đ)

a. Nhóm quyền sống còn: (0.5đ)

Là quyền được sông và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe...

b. Nhóm quyền bảo vệ: (0.5đ)

Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lọt và xâm hại...

c. Nhóm quyền phát triển: (0.5đ)

Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như: được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...

d. Nhóm quyền tham gia: (0.5đ)

Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình

Câu 5 (2,5đ): Mỗi ý đúng được 0,5 đ:

- Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng.

-Không đi vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác kéo, đẩy xe khác.

- Không mang vác và chở vật cồng kềnh.

- Không buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh.

Câu 6 (2,0đ):

*Cường đã mắc những sai phạm sau:(1,0 đ)

Lười học, thường xuyên đi học muộn ,trốn học và hay gây sự với bạn.

Chặn đường bạn lớp trưởng lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi.

Như vậy Cường đã vi phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, đồng thời tự bôi nhọ danh dự của bản thân mình.

* Nếu học cùng lớp với Cường (1,0 đ), em sẽ: Ngăn cản và giải thích cho bạn hiểu hành động lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi là vi phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Là vi phạm pháp luật. Đồng thời giúp Cường trong học tập để bạn học tiến bộ hơn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021