Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

B

Câu 2

B

Câu 22

A

Câu 3

A

Câu 23

B

Câu 4

C

Câu 24

A

Câu 5

C

Câu 25

B

Câu 6

C

Câu 26

B

Câu 7

C

Câu 27

A

Câu 8

B

Câu 28

C

Câu 9

D

Câu 29

C

Câu 10

C

Câu 30

D

Câu 11

B

Câu 31

D

Câu 12

A

Câu 32

A

Câu 13

A

Câu 33

B

Câu 14

D

Câu 34

C

Câu 15

A

Câu 35

C

Câu 16

B

Câu 36

A

Câu 17

D

Câu 37

C

Câu 18

C

Câu 38

B

Câu 19

A

Câu 39

B

Câu 20

A

Câu 40

A

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021