Đáp án phiếu bài tập tuần 25 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

a.

Đáp án đúng: B.

b.

Đáp án đúng: C.

2.

a. (Đ)

b. (S)

c. (S)

d. (Đ)

3.

a. < $\frac{5}{7} : \frac{7}{10}$

b. = $\frac{8}{9} : \frac{4}{3}$

c. > $\frac{6}{17}\times \frac{34}{25}$

d. > $\frac{15}{16} : \frac{3}{8}$

4. Một hình bình hành có độ dài đáy là m, chiều cao $\frac{3}{4}$m. Diện tích hình bình hành đó là:

Đáp án đúng: A.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a.

b. a.

2.

a.

Cách 1:

=

=

b.

Cách 1:

=

=

Cách 2:

=

=

Cách 2:

=

=

= = $\frac{26}{15}$

3. Bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

(m)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

(m)

Đáp số: Chiều dài m

Chiều rộng m

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021